• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1398/06/19 ساعت 00:33

    روزنامه‌های ورزشی امیدوارم فقط تماشاچی نباشید، یک بار هم شده دست از منافع و باند بازی بردارید و بنویسید یک #دختر_آبی چون #فوتبال رو دوست داشت مرگ قسمتش شد