• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/19 ساعت 20:49

    سرانجام #ترامپ ، بولتون را اخراج کرد. جنگ طلب‌ترین سیاستمدار یک دهه اخیر #امریکا از مهم‌ترین سمت امنیتی دولت اخراج شد . بولتون لطمات سنگینی به سیاست خارجی و امنیتی امریکا و بالطبع، به جهان وارد کرد.
    با حذف بولتون از سمت مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، اشتباهات گذشته جبران خواهد شد ؟