• الهه ابراهیمی   Ebrahimielaheh@

    1398/06/19 ساعت 00:30

    کاش مسئولان وتصمیم گیران درک کنندکه خواسته ونیاز #زنان و #دختران فرق کرده،حقوق برابر و برخورداری عادلانه از امکانات جامعه میخانن‌.
    تماشای #فوتبال در ورزشگاه دیگه یک فعل مردانه نیست که در صورت انجامش باتغییر قیافه،حکم حبس داشته باشه.
    #دختر_آبی تنهابرای تحقق یک آرزوی کوچک‌ پرپر شد