• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/06/19 ساعت 12:34

    سید حسن نصرالله:

    مقاومت در کنار مردم #فلسطین و حقوق آنان ایستاده و خود را به آن متعهد می‌داند

    ملت #یمن امروز نماد مظلومیت، محاصره، غربت است، همانطور که امام حسین (ع) در کربلا بود

    ادامه جنگ عربستان و امارات(علیه یمن)برای آنان چیزی جز شکست و ننگ ابدی و عذاب در قیامت نخواهد داشت