• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/19 ساعت 20:01

    رییس جمهوری امریکا، تهدید امنیت ملی

    سی ان ان: #امریکا در سال ۲۰۱۷ یکی از منابع عالیرتبه مخفی اش در داخل دولت روسیه را از این کشور خارج کرد. نگرانی‌های مربوط به عدم کنترل اطلاعات طبقه بندی شده از سوی #ترامپ و اعضای دولت وی در اتخاذ این تصمیم بی تاثیر نبوده است.