• #ترامپ: دیشب به #بولتون اطلاع دادم که دیگر به حضورش در #کاخ_سفید نیازی نیست. من و سایر اعضای دولت با بسیاری از پیشنهاداتش شدیدا مخالف بودیم، به همین خاطر از او خواستم استعفایش را تقدیم کند، او هم صبح چنین کرد.