• واژگونی #کشتی باری در جورجیای #آمریکا بعد از #حریق تاکنون ۲۰ نفر از داخل کشتی «گلدن ری» در نزدیک برانزویک نجات داده شدند و تلاش برای یافتن ۴ خدمه کشتی ۲۰۰ متری توسط گارد ساحلی ادامه دارد