• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/18 ساعت 21:06

    هنوز دبیرکل حزب قالیباف (پیرهادی) نگفته عکس فتوشاپه؟ نگفته چوبی که دستشه، چوب اسکیه؟
    ابن بنده‌خداها هر وقت حمله کردند با سر رفتن تو دیوار.
    جای آب و صابون #وایتکس بیار بشورن صورتشون‌ رو