• عسل داداشلو   AsalDadashloo@

    1398/06/18 ساعت 13:24

    یه سری دوست هم هستن، هر سری کار دارن بهم زنگ میزنن و من هم در حد توانم کمک میکنم. بعد وقتی من بعد هزار سال کار دارم، کلا جواب یه سوال ساده هم نمیدن. اما نکته اینجاست اگه بازم زنگ بزنن برای کار من تلاشم رو میکنم چون اینجوری به خودم حس بهتری دارم.