• دارا نثاری   dara_nesari@

    1398/06/18 ساعت 20:51

    قیامت بی حسین غوغا ندارد«شفاعت بی حسین معنا ندارد»حسینی باش که در محشر نگویندچرا پرونده‌ات امضاء ندارد. #یاحسین