• #غریب_آبادی نماینده ایران در آژانس در واکنش به اظهارات #بولتون گفت: آژانس نهاد وابسته به آمریکا نیست که بولتون بتواند دستورکار بازدیدهای مقاماتش را تعیین کند. سفر فروتا، مدیرکل موقت آژانس، در چارچوب تعاملات و همکاریهای معمول ایران و آژانس انجام شد