• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/17 ساعت 15:01

    یک کمیته کنگره در حال بررسی تضاد منافع میان سمت #ترامپ به عنوان رئیس جمهور و کسب و کار وی است. سوال: چرا یک فرودگاه در ساحل غربی اسکاتلند و نزدیک یک زمین گلف ترامپ از زمان آغاز ریاست جمهوری بابت تامین سوخت از ارتش آمریکا ۱۱ میلیون دلار پول دریافت کرده؟