• زهرا اصغری   Z_Asghari@

    1398/06/17 ساعت 15:03

    رسما گفتن دست ببرید در شعر مولانا با ما!
    درباره دین و سیاست و اقتصاد و اجتماع و … هم همین طوری حکم صادر می‌شه دیگه!
    تا کی شیوه پاک کردن صورت مساله به جای حل کردنش می‌خواد دنبال شه؟
    #چاووشی #قمارباز #مولانا