• در مطلبی که برای روزنامه ایران نوشتم به آیین سوگ در مناطق لرنشین اشاره کرده‌ام.

    اگر دوست دارید بخوانید.