• #محمدجواد_ظریف با ابراز نگرانی از وضعیت جاری در #افغانستان گفت: ایران هشدار میدهد که بیگانگان و تجاوزگران ممکن است از وضعیت تازه در این کشور سوء استفاده کرده و دور جدیدی از کشتار و خونریزی در افغانستان به راه بیندازند.