• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/06/17 ساعت 09:28

    اینکه دقیقا تو روزایی که از آزادگی حسین می‌گید، اینطوری برای آدم هایی که دنبال گرفتن حق ضایع شدشون هستن حکم زندان صادر می‌کنید هم در نوع خودش کاریه که فقط از شماها برمیاد. #هفت_تپه