• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/06/17 ساعت 22:13

    زیباکلام @sadeghZibakalam برای کتابش درباره #رضا_پهلوی در سال ۹۶ درخواست مجوز کرد که وزارت ارشاد با آن مخالفت کرد.در بررسی این کتاب باید پرسید که آیا این کتاب محصول کار پژوهشی و تحقیقی است یا با یک کار سیاسی سطحی و تبلیغاتی روبرو هستیم؟