• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/17 ساعت 16:08

    پایگاه اینترنتی امریکن فری بیکن: حدود ۱۵ درصد نوجوانان #امریکا یی در سال ۲۰۱۸ مبتلا به افسردگی شدید بودند. میزان افسردگی نوجوانان به تدریج افزایش داشته است و از سال ۲۰۱۸ ، ۱۴.۴ درصد نوجوانان دچار علائم افسردگی شدید شدند که این آمار تاکنون بی سابقه بوده است.