• #علی‌اکبر_صالحی پس از دیدار با فروتا: بحث #برجام جاده یک طرفه نیست و قرار بود این جاده دوطرفه باشد. اگر قرار است یک طرفه باشد، قطعا #ایران هم تصمیمات مقتضی را در زمان مناسب می‌گیرد کما اینکه در سه گام این کار را انجام داده است.