• #ظریف:با احترام به حاکمیت و تاکید بر ضرورت مالکیت و هدایت هر روند صلح توسط آحاد مردم #افغانستان، آماده ایم در ابتکاری منطقه‌ای در کنار همسایگان، دولت و گروههای افغان برای جلوگیری از ریخته شدن خون بیگناهان و تسهیل در نیل به توافق پایدار با همه طرفهای درگیر مشورت و مذاکره کنیم