• فروتا گفت: آژانس بین‌المللی #انرژی_اتمی مشتاقانه تمایل دارد تا همکاری‌ها با #ایران تداوم یابد و آماده هستیم تا به صورت حرفه‌ای و بیطرف به کار خود ادامه دهیم.