• کورنل فروتا مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با #علی‌اکبر_صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که این سازمان از یکسو وظیفه راستی آزمایی اجرای #برجام را بر عهده دارد و از سوی دیگر در اجرای #پروتکل_الحاقی و موافقتنامه جامع پادمان در تعامل فعال با ایران است.