• علی بیگدلی: به نظر می‌رسد در طول ۴۰ سالی که از انقلاب گذشته، موضوع مذاکره ما با #آمریکا هیچ وقت تا این اندازه جدی نبوده است