• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1398/06/16 ساعت 17:21

    کتاب عجیبی هست. نویسنده ده سالی تو رده‌های میانی سپاه برای کسب اطلاع چرخیده و مطلب جمع کرده
    #نفوذ