• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/06/16 ساعت 10:31

    مجازات حبس سنگین برای یک رهبر اپوزیسیون #ترکیه به اتهام توهین به اردوغان

    دادگاهی در #ترکیه در حکمی یکی از رهبران حزب مخالف «مردم جمهوری‌خواه» این کشور را به اتهام مشارکت درتبلیغ تروریسم و همین طور توهین به #اردوغان و مقامهای دولت ترکیه در شبکه‌های اجتماعی به ۱۰ سال حبس محکوم کرد