• زهرا نژاد بهرام   zahra_nezhad@

  1398/06/16 ساعت 18:41

  حضور حناچی در وین و برلین یعنی یک نماینده قوی دیگرِ ایران در عرصه دیپلماسی حضور دارد و این آمریکایی‌ها را نگران کرده.
  درخواست تحریم شهردار تهران، نشان دهنده عملکرد فعالانه پیروز حناچی در مسائل مدیریت شهری در سطح بین الملل است.
  #آمریکا
  #تحریم
  #دیپلماسی_قوی_شهر_تهران