• مهتاب سرخیل   MahtabSarkheil@

    1398/06/16 ساعت 21:30

    با ناراحتی به عزیزی گفتم #حافظ امروز بهم خوب نگفت ؛ دلگیرم . گفت : شعر وحافظ و …هم برای سرگرمیه. جدی نگیر. نمی دونست که به من معتقد به دیوان حافظ بعد از کلام الله … حافظ همیشه راست میگه … زشست صدق گشادم هزار تیر دعا ولی چه سود … یکی کارگر نمی‌آید