• توضیح: مدیرکل موقت آژانس بین المللی #انرژی_اتمی یکشنبه بامداد وارد تهران میشود و براساس اعلام سخنگوی آژانس این سفر بخشی از تعاملات مداوم بین ایران و این سازمان است.