• کاظم غریب آبادی نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی #انرژی_اتمی سفر فروتا را جزیی از تعاملات و همکاری‌های جاری و در چارچوب رایزنی‌های سطح عالی بین ایران و‌ این سازمان خواند