• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/06/16 ساعت 13:24

    وزیر دفاع آمریکا: از #گام_سوم کاهش تعهدات ایران در برجام متعجب نشدیم. امنیت کشتیرانی و دریانوردی از اولویتهای ما است؛ کشورها برای مقابله با تهدید ایران به ما بپیوندند