• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1398/06/16 ساعت 15:10

    این فیلم نماد دو #سبک_زندگی بود که در یک دیالوگ خود را نشان داد. پیش از این خرازی مشاور خاتمی به ویژه نامه نوروز۹۴ روزنامه اعتماد گفته بود: «با اینکه از خانواده متمولی بودم اولین باری که میگو خوردم هنگام مانور با آقای هاشمی و روحانی بود! در حالیکه بچه‌های جنگ نان و ماست میخوردند»