• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/06/16 ساعت 10:55

    کمالوندی سحنگوی سازمان انرژی اتمی:
    لیستی از گام‌های مختلف به شورای امنیت دادیم و تا خروج از #MPT را در نظر گرفته بودیم ولی انجام ندادیم
    در حوزه نظارت‌ها و پادمان وارد نمی‌شویم تا وقتی خلاف نمی‌کنیم دلیل ندارد شفاف سازی نکنیم
    #گام_سوم