• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/06/16 ساعت 22:51

    اینکه وجود نازنین حضرت خاتم صلوات الله علیه شب تاصبح مینالید وبا #تضرع از #خدا درخواست میکرد: «اللهم لا تکلنی إلى نفسی طرفه عین أبدا» خدا لحظه‌ای من را به خود رهانکن،نشان می‌دهد خیلی خطرناک است که خدا انسان را رها بکند. خطری بالاتر از این نیست که آدم رها باشد.