• اگر شما یک کانال تلگرامی دارید(تعداد مخاطب مهم نیست)
  اگر شما یک حساب توییتری دارید
  تبریک می‌گویم!
  شما یک #روزنامه_نگار هستید!
  همچنین؛چون شما دارای #رسانه هستید و مدیریت آن رسانه هم در دستان خودتان است
  تبریک می‌گویم
  حوزه تخصصی«مدیریت رسانه»بر شما بیش باد!

  کجا تدریس می‌کنید استاد؟