• اگر شما یک کانال تلگرامی دارید(تعداد مخاطب مهم نیست) اگر شما یک حساب توییتری دارید تبریک می‌گویم! شما یک #روزنامه_نگار هستید! همچنین؛چون شما دارای #رسانه هستید و مدیریت آن رسانه هم در دستان خودتان است تبریک می‌گویم حوزه تخصصی«مدیریت رسانه»بر شما بیش باد! کجا تدریس می‌کنید استاد؟