• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/06/15 ساعت 10:00

    روند افزایش گردشگران از دهه ۵۰ میلادی تا به سال ۲۰۱۸

    از اواسط قرن بیستم تا کنون اروپا دارای بیشترین تعداد گردشگر در میان قاره‌ها بوده ولیکن از آغاز دهه نود به تعداد گردشگران از سایر قاره‌ها و ‌مناطق جهان نیز افزوده شد.

    http://persiangulfstudies.com
    #Tourism #World