• محمد امین میرزایی   mohamad_mirzaee@

    1398/06/15 ساعت 16:18

    ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت مجلس: صدرالساداتی‌ها خودشان در مسیر قم-تهران یعنی اطراف مجموعه مهتاب،تصمیم می‌گیرند که موبایلهای خود را خاموش و به قم برگردند آنها به منزل برادر آقای غفاری (غفار عباسی مراغه‌ای) می‌روند و به کسی هم خبر نمیدهند #صدرالساداتی