• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1398/06/15 ساعت 00:15

    جزییات نامه دکتر ظریف به موگرینی
    به دلیل تبعات ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریمهای آن کشور و ناتوانی سه کشور اروپایی به اجرای تعهدات خود در برجام و در بیانیه‌های کمیسیون مشترک، ج.ا.ا از امروز تمامی تعهدات خود در برجام در حوزه تحقیق و توسعه هسته‌ای را متوقف می‌کند