• محمد امین میرزایی   mohamad_mirzaee@

    1398/06/15 ساعت 11:49

    دردناک‌ترین صحنه عاشورا به روایت یک مسیحی مالخاز سونگو لاشویلی اسقف اعظم کلیسای گرجستان معتقد است، دردناک‌ترین واقعه عاشورا شهادت طفل ۶ ماهه امام حسین(ع) است