• ایران طبق برجام تا سال ۱۴۰۳ نمیتوانست روی زنجیره ۳۰تایی سانتریفیوژ پیشرفته IR۶ که ۱۰برابر ماشینهای فعلی توان غنی سازی دارد آزمایش کند . حالا با #گام_سوم این امکان ایجاد شده که با ۳۳ماشینIR۶ که تاکنون ساخته ایم، تستهای لازم را برای حرکت به سمت تولید نیمه صنعتی انجام دهیم