• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/14 ساعت 22:49

    این میان کمتر کسی به این موضوع می‌پردازد که صادق خرازی نیز یکی از اعضای هیات مدیریه این خیریه است. شهرداری تهران علاوه بر زمین‌های بسیار مرغوبی که در اتوبان همت به این خیریه واگذار کرده است، در آخرین فقره در دوران قالیباف ۶۰ میلیارد تومان نیز به آنها کمک می‌کند. /۲