• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/14 ساعت 17:56

    جریان ارزشی توییتر‌‌ تعمدا در مورد صدرالساداتی سکوت کرد. این توییت البته نمونه‌ای بسیار رقیق شده از نقدها از عدالتخواه و غیره است.
    این جریان زمانی که لازم باشد نان مبارزه با فساد عدالتخواهان را میخورند. لازم نباشد نقد میکنند. مصطفی زرقونی (احمدی‌نژادی‌) در موردشان نکته مهمی گفت