• طبق #برجام،ایران زنجیره تحقیقاتی ۱۶۴تایی سانتریفیوژ ۴-IRرا که شش برابر ماشینهای فعلی توان غنی سازی دارد جمع آوری کرد.ما می‌توانستیم تا ۱۰سال تنها روی تک ماشین و زنجیره ۱۰عددی IR۴تست انجام دهیم.حالا با اجرای #گام_سوم این امکان ایجاد شده تا همه ماشینهای نسل۴ خود را نصب و تست کنیم