• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1398/06/13 ساعت 14:51

  سخنگوی دولت:

  *اروپایی‌ها می‌خواهند با آمریکا هماهنگ کنند

  *اگر اروپا توافق را نگیرد ما #گام_سوم را در روز مقرر اجرایی می‌کنیم

  *ما منتظر اروپا هستیم

  *البته وعده خرید نفت محقق شده و اکنون هم رفته‌اند تا مجوز آن را بگیرند

  https://tn.ai/۲۰۹۰۴۱۳