• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/13 ساعت 06:51

    روزی که خبر #مازیار_ابراهیمی آمد نوشتم: گردانندگان پرونده به دنبال فریب اسراییل و آمریکا نبودند. اونها ماموران خودشون رو میشناختند. هدف فریب افکارعمومی ومردم بود.
    سوال: مقامات مسول و ارشد کشور را هم فریب داده بودند؟ با چه هدفی؟ سخنرانی‌های #مصلحی را در آن زمان یکبار دیگه بخونید