• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/06/13 ساعت 14:55

    آن مقداری که برای شما میسر است #قرآن را قرائت کنید، اما در قرائت دو نکته را مورد توجّه قرار بدهید؛ یکی اینکه اهل #تدبّر باشید، هر آیه‌ای را پیگیری کنید و ببینید که با این آیه به چه کانون‌هایی می‌رسید، دوم اینکه دل شما قفل نباشد، آیه را خوراکِ #دل قرار بدهید.