• شما چه روش‌هایی برای ترغیب خود به انجام کارهای سخت دارید؟

    همه ما با چالش انجام دادن کارهایی که دوست نداریم درگیر هستیم. روش‌های متفاوتی برای حل این چالش وجود دارد. تعدادی از این روش‌ها در این ویدئو آورده شده است.

    #رشد #توسعه_فردی #برنامه_ریزی