• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

    1398/06/13 ساعت 09:11

    دوستان در جریان باشند #تیتر را کارتونیست نمی‌زند! کارتونیست قبل‌تر بر اساس موضوع روز کارش را خلق می‌کند ، ساعت یا ساعتها بعد یک تیم به نام «شورای تیتر » تیتر روزنامه را تعین می‌کنند که کارتونیست و طراح جلد (من!) در آن تیم نیست!