• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1398/06/13 ساعت 13:49

    دکتر ظریف با ابوالقاسم محمد عبد المومن وزیر امور خارجه #بنگلادش دیدار و درخصوص مناسبات سیاسی دوجانبه،مسائل منطقه،همکاری درسازمانهای بین المللی واسلامی،وحدت میان کشورهای اسلامی و همچنین مسایل و مشکلات مسلمانان پناهجوی روهینگیا در بنگلادش تبادل نظر بعمل آورد.