• وزیر صنعت درباره توقف شماره‌گذاری پراید از سال آینده: «زمان معینی برای حذف پراید وجود ندارد»
    یعنی واقعا فکر کردید ما این قدر زودباوریم که فکر کنیم زمان معینی برای حذف پراید وجود دارد؟
    #تاابدالدهرباپراید