• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/06/12 ساعت 09:20

    بسیاری از رسانه‌های عربی و یا مرتبط با کشورهای عربی ضد محور مقاومت ( همچون میدل ایست آی) که در طی بحران سوریه همواره عملکرد حزب الله لبنان را مورد شدیدترین نقدها قرار می‌دادند … ۱/۱

    #حزب_الله #Hezbollah